అనుకున్నదొక్కటి అయినది ఒక్కటి 
నాపై సానుభూతి కురిపించండి ప్లీజ్ 
*********************************
– డా|| పి.భాస్కర యోగి
 జాగృతి : వారపత్రిక 
24 - 30 : సెప్టెంబర్ : 2018

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి