కొక్కొరో ... క్కో ... 
అవును ! అన్నీ నిజాలే !
అయ్యో! కథ అడ్డం తిరిగింది !

***********************************
*✍ ✍ డాక్టర్‌. పి. భాస్కర యోగి*
జాగృతి : వారపత్రిక 
 11 - 17 మార్చి - 2019
సంపుటి : 71, సంచిక : 19
 మాటకు మాటవిశ్లేషణ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి