ధర్మధ్వజం


సమాజంలో అవినీతి పెరిగిపోయింది. విలువలు పతనమవుతున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా సామాజిక అశాంతి పెరిగిపోయిం ది. మరోవైపు ఈ దేశ గాలి పీల్చి పరదేశీ పాటపాడుతున్న వారి సంఖ్య పెరిగిపోతున్నదని భాస్కరయోగి కలవరంతో చేసిన రచనలు ఇవి.

Features

  • : Dharma Dhwajam
  • : Dr P Bhaskarayogi
  • : Navodaya Publishers
  • : NAVOPH0491
  • : Paperback
  • : 2013
  • : 198
  • : Telugu


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి